Vann, avløp og kommunalteknikk

Vann, avløp og kommunalteknikk

Pöyry Norway har kommunalteknisk avdeling som består av ingeniører og sivilingeniører med bred erfaring innen vei, vann, avløp og renovasjon.

Oppdragene omfatter fjernvarmenett, varmesentraler, vei, vann, avløp og renovasjon, inklusive modellering, drift og vedlikehold av VA-nett, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, konsekvensutredning, skisseprosjekt/forprosjekt, detaljprosjektering, anbudsutarbeidelse med beskrivelse og tegninger, anbudsvurdering, innstilling, kontrahering, offentlige anskaffelser, prosjektledelse, byggeledelse, prosjektøkonomi, grunnerverv, byggesak og kommunal saksbehandling.

Godkjenningsområder

 • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
 • Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 2

Typiske tjenester og produkter:

 • Vann- og avløpsnett
 • Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering
 • Overvannsteknologi, lokal overvannsdisponering
 • Drift og vedlikehold, lekkasjesøking
 • Modellering av ledningsnett
 • Pumpestasjoner

Vei

 • Reguleringsplaner,
 • Byggeplaner

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse, byggeledelse, prosjektøkonomi
 • Anbudsvurdering, innstilling, kontrahering
 • Grunnerverv

Fjernvarme

 • Varmesentraler
 • Ledningsnett
 • Pumpestasjoner

Vannverk og avløpsrenseanlegg

 • Pumper og rørsystemer
 • Kjemikaliedosering
 • Elektro/automasjon/styringssystemer
 • Slambehandling

Renovasjon/ avfallsanlegg

 • Forbrenningsanlegg
 • Produksjon av biogass fra avfall/slam
 • ISO-sertifisering