Mekanisk og prosessteknikk

Mekanisk og prosessteknikk

Pöyry Norway leverer rådgivende ingeniørtjenester innen mekanisk og prosessteknikk. Kompetansen dekker områdene innen industrielle prosessanlegg for maskin, rørdesign og kjemiteknikk.

Erfaringsbakgrunn knytter seg til prosjekteringsoppdrag for prosessindustri, treforedling og kjemisk industri, både i Norge og i utlandet samt energisektoren ved forbrenningsanlegg, biogass og fjernvarmeanlegg. I de senere år er det også en økende oppdragsmengde innen vannkraft, olje- og gassektoren og kommunale renseanlegg. Våre ingeniører behersker flere ulike typer 3D verktøy for utarbeidelse av underlag for bygging / ombygging av prosesstekniske anlegg.

Det at vi er en del av et verdensomspennende selskap, gir tilgang til
den beste kompetansen innen prosessteknologi. Og lokalt er det også flere av selskapets ingeniører som innehar prosesskompetanse, og også erfaring fra drift og vedlikehold i industrien.

Typiske tjenester og produkter:

 • 2D/3D-modellering
 • Plant design
 • Arrangementstegninger
 • Isometriske tegninger
 • Mekanisk detaljprosjektering, 3D-design
 • P&ID

Beregninger:

 • Beregninger mhp PED direktiver
 • Styrkeberegninger stål, rør
 • Utvikling av prosessflytskjema

Prosjektledelse:

 • Forprosjekter
 • Detaljprosjektering
 • Montasjeledelse
 • SHA planer / koordinering
 • Risikoanalyser
 • Kostnadskontroll

 Prosjektering av tekniske anlegg:

 • Prosessanlegg
 • Dampsystemer
 • Gassanlegg