Geoteknikk og Ingeniørgeologi

Geoteknikk og Ingeniørgeologi

Pöyry Norway har geoteknisk avdeling som består av sivilingeniører med bred erfaring og kompetanse innen geoteknikk og ingeniørgeologi.

Endret klima og bygging på nye områder med krevende grunnforhold stiller økende krav til geologisk og geoteknisk kompetanse.

Stadig flere innarbeider geologiske hensyn eller undersøkelser i sine prosjekter. Dessverre øker antall eksempler på at manglende vurderinger eller undersøkelser har ført til stans i prosjekter, uheldige utfall og kostbare konsekvenser i etterkant.

Pöyry Norway utfører geotekniske undersøkelser og prosjektering samt skredrisikovurdering og bergsikring. Våre ingeniører vil undersøke om de geologiske forholdene på et sted er egnet til byggverk samt sørge for korrekt fundamentering og en forsvarlig byggeprosess.

Godkjenningsområder

  • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 2

Typiske tjenester

  • Design og rådgivning
  • Studier og analyser
  • Byggeledelse
  • Uavhengig kontroll
  • Feltundersøkelser
  • Bergsikring
  • Skredrisikovurdering