Elektro og automasjon

Elektro og automasjon

Pöyry Norway leverer rådgivende ingeniørtjenester innen elektro og automasjon. Vi har gjennomført oppdrag for industri innen treforedling, kjemi og prosess, og i de senere år, smelteverk, olje- og gassektoren.

Pöyry Norway besitter god kompetanse innen små og store styresystemer, høyspenningsanlegg, lavspenningsfordelinger og installasjoner. Typiske oppgaver er forprosjekter og studier, detaljprosjektering, beskrivelser, montasjeunderlag og skjemaer, samt sluttdokumentasjon. Videre nevnes montasjeledelse og test/utsjekk (commissioning). Flere av våre ingeniører har bred erfaring fra drift og vedlikehold i industrien.

Typiske tjenester og produkter:

 • Produksjon av enlinjeskjemaer
 • Dimensjonering og kortslutningsberegning av elinstallasjoner
 • Arrangement av utstyr, lys og kabeltrasèer
 • Produksjon av kabel-, motor- og belastningslister, kretsskjemaer og montasjeunderlag
 • Spesifikasjon av feltinstrumentering
 • Kravspesifikasjon og tilbudsevaluering av styresystem
 • Programmering/ Konfigurering av PLC/ DCS
 • Bildebygging og HMI-system
 • Modifisering og bytte eksisterende styresystem
 • Utsjekk og oppstartsassistanse
 • Feilsøking og optimalisering av eksisterende anlegg
 • Opplæring
 • Feltbussinstallasjoner
 • Autogenerering av dokumentasjon (Idok / Oracle, Kvinco, Promise o.a.)
 • Datautveksling mellom AutoCad og kontorstøttesystemer
 • Drift og vedlikehold av tekniske dokumentarkiv for kunder
 • Datautveksling mellom ulike systemer
 • ISO-sertifisering