Byggeteknikk/prosjektledelse

Byggeteknikk/prosjektledelse

Pöyry Norway leverer rådgivende ingeniørtjenester innen byggeteknikk og prosjektledelse.

Pöyry Norway gjennomfører prosjekter fra planlegging, detaljprosjektering og oppfølging. Våre prosjektledere sørger for at oppdraget gjennomføres innen de tids- og kostnadsrammer som er satt, samt sikrer prosjektets kvalitet. Vår prosjektorganisasjon har kunnskap og verktøy for en effektiv prosjektgjennomføring.

Våre omfattende globale ressurser gjør det mulig å gjennomføre store prosjekter med stram tidsplan. Vår erfaring med prosjektering dekker alle typer bygninger og konstruksjoner som:

  • Stålkonstruksjoner
  • Betong konstruksjoner
  • Prefabprosjektering
  • Trekonstruksjoner

Typiske tjenester og produkter:

  • Prosjekt / byggeledelse
  •  Prosjektstyring
  •  Arkitekt / teknisk tegning
  •  Prosjektering
  •  Beregninger
  •  Kvalitetsoppfølging