Rådgivende Ingeniørtjenester

Pöyry Norway AS

Pöyry Norway AS leverer rådgivende ingeniørtjenester til industri, vann, miljø og infrastruktur, bygg og anlegg.

Vår virksomhet har hovedkontor i Sarpsborg og er organisert i fire fagområder:

  • Elektro/automasjon
  • Mekanisk og prosessteknikk
  • Vann, miljø og infrastruktur
  • Byggeteknikk og prosjektledelse

Oppgavene varierer fra små ombyggings- og vedlikeholdsoppdrag til planlegging, prosjektering og idriftsettelse av komplette industrianlegg.

Vi legger betydelig vekt på at oppdragene skal ha en dialog-basert tilnærming. I den grad oppdragsgiver ønsker det, deltar vi f. eks. i milepælsmøter, styrings- og referansegruppemøter, presentasjon av utkast/foreløpig funn og presentasjon av endelig rapport internt og eksternt. Det å skape møteplasser med oppdragsgiver, og eventuelt også berørte aktører, bidrar til at oppdraget blir godt forankret hos relevante instanser.

Pöyry Norway ønsker også gjennom sin arbeids-form å sikre kompetanseoverføring til oppdragsgivers organisasjon. Dette oppnås best gjennom en tett samarbeid med oppdragsgiver. Et tett samarbeid bidrar også til å sikre eierskap til løsningene hos oppdragsgiver, og at kompetansen som utvikles i prosjektet forblir i organisasjonen, også etter at konsulentene trekker seg ut.