Transaksjoner

Transaksjoner

Med bransjespesifikk kompetanse innen prosjektering, markedsanalyse, rådgivning og corporate finance tilbyr Pöyry et unikt spekter av tjenester knyttet til oppkjøp, avhendelser, emisjoner, og prosjekt- og oppkjøpsfinansiering.

Pöyrys kunder drar nytte av vår bransjeerfaring og innsikt i strategiske, operasjonelle og kommersielle sider i alle deler av verdikjeden for energi- og skogprodukter, og stoler på vår uavhengighet og upartiske råd.

  • Pöyry har lang erfaring i å støtte investeringsfond og selskaper i energisektoren, skogindustrien og emballasjeindustrien med kommersielle, tekniske og strategiske råd i transaksjonsprosessen
  • Vi er er en av Europas ledende leverandører av due diligence-tjenester. Vi har sterk tilstedeværelse i Norden, og kan tilby lokale team både på teknisk, regulatorisk og kommersiell due diligence i energisektoren
  • Vi har et sterkt M&A-team, som har gjennomført over 50 transaksjoner i energisektoren, skogindustrien og emballasjeindustrien med en samlet verdi på over 12 milliarder euro siden 2000
  • Siden 2008 har vi verdsatt rundt  94 GW av energieiendeler med en samlet estimert verdi på 106 milliarder euro i Europa og MENA, inkludert gass, kull, on- og offshore vindkraft, vannkraft, solenergi og atomkraft

Besøk Pöyry Capital's nettside

Oversikt over offentlige gjennomførte transaksjoner