Markedsrapporter

Verdens energimarkeder gjennomgår store endringer: Hva skjer etter 2020? Hvordan redusere karbonutslipp uten å måtte slå av lyset? Hvordan kan du minimere risiko, håndtere utfordringer og skape verdier? Hvordan påvirkes din bedrift? Det blir stadig vanskeligere å ta avgjørelser som er velbegrunnede og som raskt leverer ønskede resultater.

Enten du utvikler ny markedsføringsstrategi eller ønsker å forstå hvordan energi bransjen ser i et bestemt land eller en region, kan du benytte deg av Pöyrys uavhengige markedsrapporter.

Pöyry leverer detaljerte regionale og landsspesifikke energirelaterte rapporter som dekker

  • Markedsutvikling
  • Miljølovgivning
  • Næringsstruktur og markedsaktører
  • Lover og forskrifter
  • Langsiktige prisprognoser

Med Pöyry Energy Reports er Pöyry markedsledende i Europa på markeds- og prisprognoser til transaksjons- og finansieringsformål.

Rapporter - Energi

Verdens energimarkeder gjennomgår store endringer: Hva skjer etter 2020? Hvordan redusere karbonutslipp uten å måtte slå av lyset? Hvordan kan du minimere risikoen, utfordringer og skape verdier? Hvordan påvirker det din bedrift? Vellykket markedet er et skritt foran når det gjelder å tilpasse strategier og aktiviteter som resulterer i en bransje i endring. Pöyry arbeider hovedsakelig med å bistå bedrifter og beslutningstakere i privat sektor, men vi bærer også mye arbeid for kunder i offentlig sektor. Pöyry tilbyr et bredt spekter av globale energimarkedet rapporter, gå til overskriften Energy Reports på vår globale nettside.