Kraftmarkedsmodellen BID3

Detaljorienterte velger BID3

Kraftmarkedsmodellen er foretrukket av store aktører i de nordiske og europeiske kraftmarkedene.

De nordiske sentralnettsoperatørene Statnett, Svenska Kraftnät, Energinet.dk og Fingrid har kjøpt den. Det tidligere DECC har kjøpt den. Tidligere har både OED og NVE kjøpt den. 

Pöyrys kraftmarkedsmodell BID3 er helt enkelt det foretrukne valg for kunder som trenger en detaljert og oppdatert kraftmarkedsmodell.

BID3 er en tilbud-etterspørselsmodell, hvor pris reflekterer krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel. Den simulerer alle 8760 timer i året under ulike historiske værforhold, og gir som output engrospris per prisområde og time for hvert fremtidige år, og produksjonsmønster og inntekter for hvert enkelt kraftverk.

Modellen er i daglig bruk internt i Pöyry. Den er grunnlaget for mange av våre analyser, især for vår kvartalsvise rapportering kjent som Electricity Market Quarterly Analysis. EMQA-rapportene kjøpes blant annet av store banker, utilities og utviklere, og Pöyrys rapporter er på listen over godkjente rapporter for investeringer.

Datasett brukt i modellen er i kontinuerlig utvikling. Vi har landeksperter som følger utviklingen i de enkelte land, og vi har prosjekter for å utvikle helt nye datasett. I 2016 inkluderte vi USAs kraftmarkeder i BID3, som det foreløpig siste av 60 land fra Europa, Asia, Amerika og Afrika. Datasettene dekker både konvensjonall kraftproduksjon, fornybare kilder, og profiler for alle typer produksjon og forbruk. 

Vi selger prognoser og rapporter basert på BID3, og selve modellen på lisens. Med en lisens til BID3 får du tilgang til Pöyrys informasjon og ekspertise innen kraftmarkedsmodellering.

Se også den interaktive brosjyren online, last ned PDF-versjonen, eller ta kontakt med .