Kjemi og bioraffinering

Kjemi og bioraffinering

Kjemi og bioraffinering

Pöyrys ekspertise innen kjemiske industrier dekker alt fra små kjemiske enheter til store kjemiske prosessanlegg. Vi leverer løsninger som dekker hele livssyklusen til kundens forretninger.

Kundene våre er aktive innen forskjellige sektorer i prosessindustrien:

  • Oljeraffinering og petrokjemikalier
  • Grunnleggende og fine kjemikalier
  • Bioraffinering

Pöyrys tilbud dekker alle nødvendige tjenester for prosjektimplementering, inkludert gjennomførbarhetsanalyser, teknisk rådgivning og alle ingeniør- og prosjektstyringstjenester. Fullstendige løsninger for komplekse prosjekter, som ingeniørarbeid, innkjøp og anleggsstyring (EPCM), er blant våre ekspertiseområder. Vi fokuserer også på langsiktige partnerskap for å oppnå og opprettholde optimal drift på kundenes anlegg.

Pöyrys forretningskonsept baserer seg på våre evner til å gi kundene våre allsidige råd og ingeniør- og prosjektgjennomføringstjenester samt løsninger som håndterer komplekse utfordringer gjennom hele prosjektet og anleggets livssyklus.

I arbeidet vårt legger vi vekt på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft når vi leverer ledende løsninger.