Strategi og organisasjon

Strategisk utvikling

I en verden som endrer seg raskt trenger mange bedrifter hjelp til å forstå hva som skjer. Der usikkerhet er vanskelig å håndtere, er risiko noe man kan gjøre noe med. Vi bistår våre kunder både på strategisk og operasjonelt nivå -- fra å etablere omverdensforståelse via strategiutvikling til strategirealisering. Vi hjelper også våre kunder med å identifisere og utvikle egnede forretningsmodeller.

Pöyry Management Consultings kunder drar nytte av vår analytiske tilnærming i sine beslutningsprosesser. Vi analyserer markeder og vekstmuligheter, kartlegger regulatoriske forhold og beskriver konkurransesituasjonen, utvikler market entry-strategier, vurderer risiko og identifiserer potensielle partnere. Vi har spesialistkompetanse på verdivurderinger av selskaper og gjennomføring av investeringsanalyser, og deltar også videre i prosessen etter en eventuell sammenslåing for å sikre en vellykket realisering av de verdier og tanker som ligger til grunn.