Markedsdesign

Markedsdesign

Europeiske kraftmarkeder, inkludert det nordiske, har over de siste årene gått gjennom paradigmatiske skifter. EUs langsiktige mål for avkarbonisering, fornybar energi og energieffektivisering har betydd store endringer for kraftmarkedene. Teknologisk utvikling, innen vind og sol på produksjonssiden og innen smarte målere og batterier på forbrukssiden, har potensial til å revolusjonere det som tradisjonelt har vært en konservativ sektor.

De nye politiske og teknologiske dimensjonene ved markedet utfordrer konvensjonell tenkning om fremtiden for kraftmarkedene.

Våre konsulenter har siden 1990-tallet bidratt til utviklingen innen markedsdesign i Norden og Europa. Vi var til stede som en del av prosessen med deregulering av det norske kraftmarkedet. Vårt søster-kontor i Oxford var involvert i overgangen fra England and Wales Pool til NETA og BETTA. Senere designet de det irske kraftmarkedet.

Også fremover vil Pöyry være til stede og synlig som en aktiv deltaker i debatten om det fremtidige kraftmarkedet. Vi ønsker å bidra med nye ideer, og å bringe sammen aktører i markedet for dialog.

Vårt 2016-initiativ Nordic Market Design Forum er en del av dette arbeidet. Forumet samler en rekke nordiske markedsaktører fra alle deler av markedet, og involverer også Pöyrys fremste eksperter. Ta gjerne kontakt om du er interessert i mer informasjon om dette arbeidet.