Management Consulting - Energi

Management Consulting - Energi

Pöyry Management Consulting er et ledende internasjonalt konsulentmiljø med mer enn 30 års erfaring innen norsk privat og offentlig sektor (tidligere ECON). Kompetansen vår ligger i skjæringspunktet mellom økonomi, teknologi og politikk.

Vi har erfaring fra et vidt spekter av bransjer, med særlig vekt på energi- og kraftsektoren. 
Vår kjernekompetanse omfatter kraftmarkedsanalyse og -design – en kompetanse som gjør oss etterspurt som strategisk rådgiver i kraft- og energirelaterte prosjekter. Prosjektene våre spenner fra fremtidsanalyser for det nordiske kraftmarkedet til analyser av klimapolitikk, utredninger av kraftmarkedsregulering og bistand til opprettelse av kraftsystemer i utviklingsland. Våre kunder omfatter alle former for markeds- og samfunnsaktører, inkludert kraftselskaper, offentlige institusjoner, interesseorganisasjoner og nettselskaper.
 
Vi er ledende i Norge innenfor modellering av kraftmarkeder. I tillegg har vi god forståelse for politiske prosesser og drivkrefter i samfunnet. Dette gjør oss i stand til å simulere utfallet av ulik energipolitisk utforming av europeiske gass-, kraft- og CO2-markeder. Modellverktøy utviklet ved Oslo-kontoret er adoptert av Pöyry globalt og benyttes av en rekke av Nordens og Europas ledende aktører innen energi. De ansatte i Pöyry Management Consulting er hovedsakelig økonomer eller ingeniører med master- eller doktorgrad.
 
Som del av det finske konsernet Pöyry PLC. har vi et internasjonalt kompetansenettverk av 6000 kollegaer i 50 land som vi involverer i prosjektene våre når det er formålstjenlig for kunden.

Les mer om Energy Management Consulting.