Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PROSJEKTER

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffineri med hovedsete i Sarpsborg. Pöyry Norway bistår Borregaard med prosjektering, kompetanse og rådgivning.

Les mer

Én regning for sluttbrukere
En studie av hvordan implementere felles fakturering av strømkunder

Peak Load i norske nett
Utvikling av en topplastmodell for nettplanlegging i norske nettselskaper

Pöyrys oppdrag dekker tunneler mellom Oslo S og Ekeberg, som omfatter 1,3 km av Follobanens tvillingtunnel og 1,2 km av Østfoldbanen (som står for den lokale jernbanetrafikken).

Les mer

BORREGAARD

Avansert bioraffineri

Regulatorisk

Én regning

ETTERSPØRSEL

Peak Load Demand Model

Follobanen

Norges lengste jernbanetunnel

Se alle prosjekter

Prosjektliste

3D-Laserskanner

Pöyry Norway leverer tjenester innen 3D Laserskanning. Vi benytter Leica ScanStation P40 - en kraftfull laserskanner som gir et høyoppløselig nøyaktig skanneresultat i form av en georeferert punktsky og målbare HDR bilder. Dette gir et optimalt underlag for videre prosjektering og for 3D-dokumentasjon.

Vis

Pumpestasjon

Pöyry Norway har prosjektert den nye pumpestasjonen på Sorgenfri i Halden Kommune. Pumpestasjonen ble nominert til byggeskikkprisen i 2016 og fikk hederlig omtale. Juryen mente prosjektet var et godt forbilde som viser at også kommunaltekniske bygninger kan ha en utradisjonell utforming.

Sorgenfri pumpestasjon er plassert...

Vis

Biogass

Pöyry Norway har levert prosjektassistanse for nytt turn-key-anlegg for biogass fra kommunalt slam og matavfall

Romerike biogassanlegg på Vormsund i Nes håndterer årlig 50 000 tonn matavfall fra Oslo kommune som omdannes til klimanøytral flytende biogass og flytende biogjødsel. Cambi fikk kontrakten på 350 millioner kroner for å bygge det...

Vis

Biogassanlegg

Nytt biogassanlegg for utnyttelse av KOF-holdig avløpsvann fra fiber- og papirproduksjon.

Norske Skog har startet opp produksjon av biogass fra sitt nye biogassanlegg på Saugbrugs i Halden. Det nye biogassanlegget har vært under bygging i  ett år. Pöyry Norway har utført site management og montasjeledelse under...

Vis

Avansert bioraffineri

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffineri med hovedsete i Sarpsborg. Pöyry Norway bistår Borregaard med prosjektering, kompetanse og rådgivning.

Selskapet har fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Asia, Sør-Afrika og Amerika. Med tømmer som råvare, produserer Borregaard avanserte...

Vis

Vurdering av NVE's referanserente

NVE skal gjennom den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet sikre at nettselskapene sikres en rimelig avkastning på investert kapital, samtidig som det gis økonomiske insentiver til kostnadseffektiv organisering, utvikling og drift på bransje- og selskapsnivå.

Vis

Yara Porsgrunn

Pöyry leverer tjenester til Yara Porsgrunn ifm kapasitetsøkningsprosjektet for gjødselfabrikken i Norge

Yara International startet utvidelsen av sitt kunstgjødselkompleks i Porsgrunn i januar 2015. Komplekset er lokalisert på Herøya industriområde, ca. 140 km sørvest for Oslo, og dekker et areal på omtrent 1,5 km2. NPK...

Vis

Follobanen

Pöyry er med og bidrar i det største infrastrukturprosjektet i Norge. Bane Nor investerer ca. 20 milliarder NOK / 2milliarder EUR i Follobaneprosjektet og sørger for en betydelig forbedring av jernbaneforbindelse mellom Oslo og Ski og tilrettelegger for å halvere reisetiden. Deler av prosjektet vil være den 20 km lange doble tunnelen - den lengste jernbanetunnelen i...

Vis

Elektrifisering av Johan Castberg-feltet

Forsyning av installasjoner på sokkelen med kraft fra land er av myndighetene ansett som et tiltak som kan redusere klimagassutslipp. Alle nye offshore utbyggingsprosjekter er derfor pålagt av Stortinget å utrede mulighetene for elektrifisering.  I...

Vis

Én regning

Vi har gjort to prosjekter for NVE knyttet til «én regning»:

Finansielle effekter av innføring av én regning for kraftleverandørene (2013) Pöyry gjennomførte en utredning av etableringskostnader og likviditetsbehov for kraftleverandører ved innføring av "Én regning" i sluttbrukermarkedet for kraft. Analysen dekket...

Vis

GB interconnector Cost Benefit Analysis

Pöyry supported Ofgem on the introduction of a cap and floor

Ofgem  (regulator in Great Britain) commissioned Pöyry Management Consulting to support the decision making process regarding the recently introduced cap and floor regulatory framework for near-term...

Vis

Use of Demand Side Response for flexibility

Pöyry assisted Elering in defining a strategy for the use of Demand Side Response in the power market until 2030.

Pöyry Management Consulting and PPA Energy were commissioned to support Elering and other major stakeholders develop a DSR strategy for...

Vis