Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PROSJEKTER

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffineri med hovedsete i Sarpsborg. Pöyry Norway bistår Borregaard med prosjektering, kompetanse og rådgivning.

Én regning for sluttbrukere
En studie av hvordan implementere felles fakturering av strømkunder

Peak Load i norske nett
Utvikling av en topplastmodell for nettplanlegging i norske nettselskaper

Pöyrys oppdrag dekker tunneler mellom Oslo S og Ekeberg, som omfatter 1,3 km av Follobanens tvillingtunnel og 1,2 km av Østfoldbanen (som står for den lokale jernbanetrafikken).

BORREGAARD

Avansert bioraffineri

Regulatorisk

Én regning

ETTERSPØRSEL

Peak Load Demand Model

Follobanen

Norges lengste jernbanetunnel

Se alle prosjekter

Prosjektliste

Biogassanlegg

Nytt biogassanlegg for utnyttelse av KOF-holdig avløpsvann fra fiber- og papirproduksjon.

Norske Skog har startet opp produksjon av biogass fra sitt nye biogassanlegg på Saugbrugs i Halden. Det nye biogassanlegget har vært under bygging i  ett år. Pöyry Norway har utført site management og montasjeledelse under...

Vis

Avansert bioraffineri

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffineri med hovedsete i Sarpsborg. Pöyry Norway bistår Borregaard med prosjektering, kompetanse og rådgivning.

Selskapet har fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Asia, Sør-Afrika og Amerika. Med tømmer som råvare, produserer Borregaard avanserte...

Vis

Vurdering av NVE's referanserente

NVE skal gjennom den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet sikre at nettselskapene sikres en rimelig avkastning på investert kapital, samtidig som det gis økonomiske insentiver til kostnadseffektiv organisering, utvikling og drift på bransje- og selskapsnivå.

Vis

Yara Porsgrunn

Pöyry leverer tjenester til Yara Porsgrunn ifm kapasitetsøkningsprosjektet for gjødselfabrikken i Norge

Yara International startet utvidelsen av sitt kunstgjødselkompleks i Porsgrunn i januar 2015. Komplekset er lokalisert på Herøya industriområde, ca. 140 km sørvest for Oslo, og dekker et areal på omtrent 1,5 km2. NPK...

Vis

Follobanen

Follobanen gjennomfører sitt største infrastrukturprosjekt i Norge, med en investering på ca. 20 milliarder NOK / 2milliarder EUR. Sammen med Østfoldbanen vil det forbedre jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Ski. Deler av prosjektet vil være den 20 km lange doble tunnelen - den lengste jernbanetunnelen i Norge og hele Skandinavia.

Vis

Elektrifisering av Johan Castberg-feltet

Forsyning av installasjoner på sokkelen med kraft fra land er av myndighetene ansett som et tiltak som kan redusere klimagassutslipp. Alle nye offshore utbyggingsprosjekter er derfor pålagt av Stortinget å utrede mulighetene for elektrifisering.  I...

Vis

Én regning

Vi har gjort to prosjekter for NVE knyttet til «én regning»:

Finansielle effekter av innføring av én regning for kraftleverandørene (2013) Pöyry gjennomførte en utredning av etableringskostnader og likviditetsbehov for kraftleverandører ved innføring av "Én regning" i sluttbrukermarkedet for kraft. Analysen dekket...

Vis

GB interconnector Cost Benefit Analysis

Pöyry supported Ofgem on the introduction of a cap and floor

Ofgem  (regulator in Great Britain) commissioned Pöyry Management Consulting to support the decision making process regarding the recently introduced cap and floor regulatory framework for near-term...

Vis

Use of Demand Side Response for flexibility

Pöyry assisted Elering in defining a strategy for the use of Demand Side Response in the power market until 2030.

Pöyry Management Consulting and PPA Energy were commissioned to support Elering and other major stakeholders develop a DSR strategy for...

Vis

2030 Vision

Pöyry was commissioned by The Norwegian Ministry of Oil and Energy (OED) to analyse the impact of the 2030 climate package on European power markets. Pöyry  studied the effect of the proposed targets on energy efficiency, CO2 emissions and renewable energy – first looking at the impact of each target independently, then at the impact of the combined elements.

Vis

Pöyry Forward Benchmark

The Pöyry Forward Benchmark gives a fundamental understanding of the forward power market. Pöyry simulates the electricity forward market using gas, coal and CO2 prices from the forward curve market. This gives an unbiased view of where the fundamentals are, and how they change over time.

Vis

Nordics-Baltics 2050

The European power sector will make efforts to drastically reduce its CO2 emissions over the coming decades. By 2020 the European Union has legislated to reduce its emissions by 2020 to 20% below 1990 levels, and to deliver an overall deployment of 20% of primary energy from renewables. Targets for 2030 include an emissions reduction of 40% from...

Vis