Infrastruktur

Follobanen

Follo Line Drill & Blast EPC

Prosjektfakta

Prosjektnavn: Follo Line Drill & Blast EPC

Kunde: Società Italiana Condotte d’Aqua S.p.A/ Jernbaneverket

Beskrivelse: Total lengde på jernbanesporet er 64km der 20km består av tvillingtunnel

Invisteringskostnad: Over 2000 MEUR

Prosjektperiode: 2014-2021

Pöyry er med og bidrar i det største infrastrukturprosjektet i Norge. Bane Nor investerer ca. 20 milliarder NOK / 2milliarder EUR i Follobaneprosjektet og sørger for en betydelig forbedring av jernbaneforbindelse mellom Oslo og Ski og tilrettelegger for å halvere reisetiden. Deler av prosjektet vil være den 20 km lange doble tunnelen - den lengste jernbanetunnelen i Norge og hele Skandinavia.

Prosjektbeskrivelse

Entreprenøren på Follobanen Drill & Blast EPC-prosjektet er Società Italiana Condotte d'Aqua SpA Koordineringen av design og byggeinformasjonsmodell er utført av Pöyry. Pöyry har blant annet ansvar også bergteknikk, geologi, hydrogeologi, design av pumping og drenering, samt en del av konstruksjonsteknikken.

Pöyrys oppdrag dekker tunneler mellom Oslo S og Ekeberg, som omfatter 1,3 km av Follobanens tvillingtunnel og 1,2 km av Østfoldbanen (som står for den lokale jernbanetrafikken).