Energi

Én regning

Én regning

Prosjektfakta

Kunde: NVE

Type prosjekt: Utredning, kost/nytteanalyse

Prosjektperiode: 2013-2014

Vi har gjort to prosjekter for NVE knyttet til «én regning»:

Finansielle effekter av innføring av én regning for kraftleverandørene (2013)

Pöyry gjennomførte en utredning av etableringskostnader og likviditetsbehov for kraftleverandører ved innføring av "Én regning" i sluttbrukermarkedet for kraft. Analysen dekket bl.a. kontantstrømseffekter, krav til økonomisk soliditet og likviditet, og endringer i konkursrisiko. Videre gjennomgikk vi ulike garantiordninger og diskuterte i hvilken grad dette kan påvirke etableringskostnadene.  Sluttleveransen var en vurdering av hvordan innføring av ÉR påvirker nyetableringer og risiko for konkurser, og hvordan dette påvirker konkurransesituasjonen i markedet.

 

Kost/nytteanalyse til utredningsprosjektet Én regning (2014)

Pöyry gjennomførte en kost-/nytteanalyse av Én regning som tiltak for å fremme konkurransen blant kraftleverandører gjennom å fjerne barrierer for leverandørbytte, samt en kostnads- og nytteanalyse for alle aktører som berøres dersom ordningen innføres. Det ble også gjort vurderinger av betydningen av valgt funksjonalitet i Elhub og en mulig endring av dagens leveringspliktansvar.