Energi

Biogass

Romerike biogassanlegg

Prosjektfakta

prosjekt: Nytt anlegg for biogass fra matavfall, Kontrakt mellom Cambi og Energigjenvinningsetaten (EGE), Oslo kommune

Kunde: Cambi og Energigjenvinningsetaten

Tjeneste: 3D plantdesign, rør og utstyr, inngåelse og oppfølging av kontrakter og leveranser, koordinering og sammenstilling, FDV

Tidsperiode: 2011-2015

Pöyry Norway har levert prosjektassistanse for nytt turn-key-anlegg for biogass fra kommunalt slam og matavfall

Romerike biogassanlegg på Vormsund i Nes håndterer årlig 50 000 tonn matavfall fra Oslo kommune som omdannes til klimanøytral flytende biogass og flytende biogjødsel. Cambi fikk kontrakten på 350 millioner kroner for å bygge det moderne biogassanlegget. Cambi er verdensledende i konvertering av avløpsslam til fornybar energi. Med sin Termisk Hydrolyse Prosess (THP) sørger de for høyere utbytte av biogass fra matavfallet. Restavfallet blir sterilisert noe som gjør at det egner seg godt som gjødsel. Anlegget består blant annet av  2 parallelle THP linjer og 2 råtnetanker.

Pöyry har bistått med 3D plantdesign for rør og utstyr, oppfølging av kontrakter og leveranser, koordinering og sammenstilling og FDV dokumentasjon.