Industri

3D-Laserskanner

3D-Laserskanner

Pöyry Norway leverer tjenester innen 3D Laserskanning. Vi benytter Leica ScanStation P40 - en kraftfull laserskanner som gir et høyoppløselig nøyaktig skanneresultat i form av en georeferert punktsky og målbare HDR bilder. Dette gir et optimalt underlag for videre prosjektering og for 3D-dokumentasjon.

Bruksområdene er mange:

Industri

Pöyry Norway har lang erfaring med små og store ombygginger i industrianlegg. Ved skanning av anlegget har man et komplett og nøyaktig underlag for videre prosjektering slik at man unngår unødvendige gjentagende befaringer for oppmåling av anlegget.

Bygg og anlegg

Ved ombygging av eksisterende bygningsmasse er skanning av bygget en optimal metode for videre bearbeiding med 3D-modellering og BIM prosjektering.

Infrastruktur

Den 270m lange rekkevidden til Leica ScanStation P40 gjør den godt egnet til å skanne veier, terreng og høye bygninger fra en sikker plassering.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.